16.02.2018 Aktivnosti SPH

Sastanak predstavnika SPH i Jadroplova održan je jučer u Splitu. Razgovaralo se o tekućim pitanjima i problemima, a SPH je najavio pokretanje sudskih postupaka u pojedinačnim slučajevima koji se nisu uspjeli dogovorno riješiti u proteklih 6 mjeseci. Uglavnom je riječ o neisplati bonusa unatrag četiri godine. 

U tijeku je restrukturiranje kompanije koje je ključno za daljnji rad te je istaknuto od strane Uprave Jadroplova da je plan napravljen te da se očekuje podrška iz fondova Europske unije.  

Govorilo se i manjku pojedinih kadrova te o povećanju plaća za te kadrove (kuhari, mehaničari, električari,..). Važno je za istaknuti da Jadroplov ne razmišlja o zapošljavanju pomoraca iz trećih zemalja.