25.09.2018 Aktivnosti SPH

Sindikat pomoraca Hrvatske sa svojim partnerima Nautilus Internationalom upoznaje članove posada jahti s njihovim pravima koja se tiču radnih i životnih uvjeta,  pruža im praktičnu pomoć u pogledu zaštite njihovih prava iz radnog odnosa, te ih upoznaje s opsegom pomoći i zaštite koje stječu članstvom u sindikatima. 

Ovim putem obavještavamo profesionalce zaposlene na jahtama da nas od 26. do 29. rujna mogu posjetiti na Monaco Yacht Show-u, u prostorijama ACREW Lounge- a,  gdje ćemo biti  s predstavnicima Nautulis Internationala. Također, zainteresirani za susret na MYS se mogu se najaviti na mail adresu vbosto@sph.hr.

Više o aktivnostima SPH na području jahting sektora pročitajte na niže priloženom letku.