05.02.2018 Aktivnosti SPH

Obnova Posebnih dodataka za 2018. godinu NKU za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi bila je tema radnog sastanka koji je održan između predstavnika SPH i Brodospasa d. d..

Zaključeni su Posebni dodaci Nacionalnom kolektivnom ugovoru za 2018. godinu, a Brodospas d.d. nije smanjio plaće i ostale uvjete rada pomoraca na preostalih pet brodova u međunarodnoj plovidbi. Također su zaključeni ITF Posebni ugovori za iste brodove, a za razdoblje 01. 1. – 31. 12. 2018.

Dogovoreno je da se tijekom ožujka 2018. pristupi izmjenama i dopunama postojećeg Kolektivnog ugovora za pomorce ukrcane na remorkerima.