05.09.2021 Aktivnosti SPH

Kapetan Ivan Pavlović je novi predsjednik Uprave Jadroplova.
Većinski vlasnik Jadroplova (Republika Hrvatska) je putem Nadzornog odbora donio odluku o smjeni dosadašnje Uprave radi, kako je javnost izviještena, pogrešnih procjena i postupaka u procesu dokapitalizacije.

Sindikat pomoraca Hrvatske je godinama vodio sporove pomoraca protiv Jadroplova radi neisplate ugovorenih bonusa i drugih financijskih potraživanja. Naglašavali smo nesrazmjeran broj sporova u usporedbi sa svim drugim hrvatskim kompanijama što je ukazivalo na lošu praksu prema pomorcima.
Također smo upozoravali vlasnika i javnost na tvrdnju da pomorci u biti nisu zaposlenici Jadroplova, što je bilo nekorektno i uvredljivo prema pomorcima i što je srećom Visoki trgovački sud također tako vidio.
Nadamo se da su takvi sporovi sada prošlost, da će suradnja s novom Upravom biti kudikamo bolja.

Cilj SPH je uvijek isti: očuvanje i jačanje Jadroplova, očuvanje kvalitetnih radnih mjesta i korektan odnos prema onima koji su Jadroplov i održali na životu kroz ove turbulentne godine, a to su hrvatski pomorci.
Vjerujemo da novi predsjednik Uprave, kap. Ivan Pavlović razumije i dijeli sličnu viziju.
U to ime Sindikat pomoraca Hrvatske mu srdačno čestita na izboru i želi sve najbolje u životu i radu. Stojimo na raspolaganju.