18.05.2015 Aktivnosti SPH

Skupovi radnika podružnice SPH u Jadroliniji održati će se 18.svibnja u Rijeci s početkom u 11 sati na katamaranu Adriana, luka Rijeka, 19. svibnja u SPlitu s početkom u 12 sati na katamaranu Dubravka te u Zadru 20.svibnja s početkom u 10 sati na M/T Mate Balota u luci Gaženica. U nastavku pročitajte zapisnik sa sastanka održanog 6.svibnja na temu "Kratka analiza problema s kojima se susreću radnici i pomorci u Jadroliniji i formiranje zajedničkog tijela (štrajkačkog odbora - ŠO) za planirane sindikalne akcije".

 

ZAPISNIK

Sastanak je počeo s malim kašnjenjem od 10 min zbog razgovora gosp. T. Urlić s Predsjednikom uprave Jadrolinija gosp. A. Klanac, te se je s isprikom gosp. T. Urlić otpočelo s konkretnim radom. Tom prilikom T. Urlić upoznao je prisutne s namjerom poslodavca da se određeni dio radnika, s oznakom I kategorije, pošalje u mirovinu prije napunjenih 65 godina života, uz otpremninu čiji bi iznos trebao biti 33% od bruto plaće s umnoškom godina radnog staža.

U II kategoriju bi se svrstali radnici kojima bi se dao otkaz s ponudom izmjene UOR. Obaviješteni smo da će se za pomorce ponuditi sličan način odlaska u mirovinu, ali tek nakon predstojeće turističke sezone.

Upoznati smo također da su svi radnici kroz travanj 2015. godine dobili na potpis nove UOR, osim dijela, kojima iz nepoznatih razloga, nisu ponuđeni UOR za njihova radna mjesta.

U svakom slučaju smatramo da je poslodavac dužan sa svakim radnikom/ pomorcem obaviti zasebni razgovor, uz prisustvo sindikata, strogo pazeći da se ne ogriješi o ZOR članak 7. Poštivajući odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije, gdje se u članku 1 . uređuje zaštita od diskriminacije. Strogo je zabranjena izravna ili neizravna diskriminacija, između ostalog i po pitanju godina starosti.  

Ove natuknice su neslužbene, te ne predstavljaju pravni okvir.

Potom se je analizirao rad pravne RS, formirane za izradu okosnice NKUHP, s ugrađenim pozitivnim propisima RH i MLC 2006.Rad je završen s planiranim datumom. Članica RS, određena ispred SPH, g-đica D. Zec je naglasila kako se ipak nisu usuglasili stavovi vezani za radno vrijeme i plaće, te da će se to morati riješiti direktnim pregovorima između PO brodara i sindikata.

Nakon toga se je zaključilo kako, osim izmjena UOR s određenog na neodređeno vrijeme za dio radnika na kopnu, Jadrolinijini pomorci/radnici i dalje grcaju u problemima kao što su male i nedovoljne za koliko toliko normalno življenje, plaće, koje nisu korigirane od svibnja 2008. godine, te neodgovarajuća naknada za hranarinu i pomorski dodatak.
NKUHP, stalno i uporno zavlačenje i prolongiranje pregovora, koje traje već godinama, kao i odbijanje izrade KU za radnike na kopnu
Urušavanje međunarodnih i dužobalne linije uz gubljenje velikog broja radnih mjesta na brodovima i kopnu
Uvjeti života i rada na brodovima, koji su direktno odgovorni za razne bolesti i nagriženo zdravlje pomoraca.

Zaključeno je da nam je dosta obećanja i lijepih riječi, izrečenih od strane bivših i sadašnje uprave, te da se moramo zajednički izboriti za naša prava.

Predloženo je formiranje štrajkačkog odbora (ŠO), čija će zadaća biti organizacija mirnog okupljanja 09. lipanj 2015. između 0900 i 1200 sati u Rijeci, ispred zgrade Jadrolinije, uz ostale sindikalne aktivnosti diljem obale.

Za Predsjednika  je jednoglasno izabran gosp. T. Urlić, dok su članovi ŠO:  A. Gate, N. Predovan, I. Srzentić, V. Reljac i D. Mucić, također jednoglasno izabrani.  Zatim je donesena odluka da se sastav ŠO može, po potrebi, popuniti  na terenu s novim članom bez posebnog sastajanja ŠO.

Kako bi sve bilo u skladu s Zakonom o javnom okupljanju, članak 7. prijaviti će se mirno okupljanje sa svim elementima koju Prijava mora sadržavati prema članku 8. ovoga Zakona. Istu će ispuniti g-đica D. Zec, te je proslijediti Predsjedniku ŠO na daljnji postupak prijave.

Mirno okupljanje bi se odvijalo na način da se napravi informativni pult sa sindikalnim zastavama i zastavom RH, gdje bi prolaznicima dijelili dvojezične letke (hrv/eng), s navedenim problemima i našim traženjima. Kako je organizator mirnog okupljanja, prema Zakonu o javnom okupljanju, članak 16. dužan osigurati red i mir, ŠO će odrediti dovoljan broj redara, koji će na rukavu nositi vidljivu oznaku s natpisom «redar».

Osim mirnog okupljanja u Rijeci, u isto vrijeme bi se u trajektnim lukama organiziralo dijeljenje letaka putnicima kod ukrcaja, ne ometajuči ulazak na brod, ali uz očekivanje da će naše kolege ukrcaj provoditi u skladu sa  PoslovnikomSUS-a u Društvu Jadrolinija, gdje je detaljno napisana procedura ukrcaja/iskrcaja putnika (Knjiga postupaka i popisa provjere – točka 6. UKRCAJ/ISKRCAJ PUTNIKA) i ukrcaj/iskrcaj tereta (vozila), (Knjiga postupaka i popisa provjere – točka 7, posebno stavak 6.4. – Slaganje, razmak između vozila i njihovo učvršćivanje).  

Sam letak bi trebao biti na papiru formata A 5, s logom SPH u lijevom gornjem kutu, sredina bi bila logo Jadrolonije (slično logou s anketnog listića), dok bi se logo NSPPBH nalazio u desnom gornjem kutu. Sadržajno bi, osim naših traženja i problema s kojima živimo i radimo, sadržavao i kratku ispriku putnicima, te bi završavao sloganom:

..brod treba naftu, pomorci/radnici plaću...vrijeme curi..

Zamolbom kolega, te našom privolom i postojećom logistikom odlučeno je da dizajn letka napravi naša kolegica gđica B. Manojlović.

Broj letaka predviđen za podjelu je sljedeći:

Porozina 300 kom
Rijeka 300 kom
Valbiska 400 kom
Prizna 200 kom
Zadar, Biograd n/m 600 kom
Šibenik 200 kom
Split 700 kom
Makarska, Drvenik, Ploče, Orebić 500 kom

Prapatno, Dubrovnik 300 kom

UKUPNO: 3500 kom

Troškove mirnog okupljanja, štampanja letaka i ostale vezane za samu akciju sindikati snose pola/pola.

Putne troškove, nastale zbog organizacije i sprovođenja mirnog okupljanja, svaki sindikat snosi za svoje članove.

KOLEGICE I KOLEGE, POMORCI, RADNICI...pokažimo da imamo svoje «JA»!

Sastanak je završen u 1300 sati.

 

PREUZIMTE DOKUMENT NA VAŠE RAČUNALO: ZAPISNIK ZAJEDNIČKOG SASTANKA DVAJU SINDIKATA i FORMIRANJA ŠTRAJKAČKOG ODBORA