04.10.2020 Aktivnosti SPH

Sindikat pomoraca Hrvatske i drugi sindikati koji djeluju u Jadroliniji uputili su upravi Društva niže navedeni zahtjev. Ako Jadrolinija ne prihvati upućeni zahtjev za povećanje koeficijenta, sindikati najavljuju sindikalne akcije.