31.05.2019 Aktivnosti SPH

Eto i treći put, danas u Splitu, Povjerenik SPH za odnose s Jadrolinijom, kapetan Dragomir Mucić je udaljen sa skupa radnika Jadrolinije (mb “Zadar”). Riječima predstavnika radnika u Nadzornom odboru, člana NSPPBH i zamjenika predsjednika RV, Nediljka Bulića predstavnik sindikata da nema pravo biti na skupu jer se tamo iznose poslovne tajne i da kapetan Mucić mora otići jer je umirovljenik, te ironično dodavši kako trebamo napisati da je potjeran sa skupa na fini način. Ujedno je naglasio, da je na održanoj izvanrednoj sjednici RV zaključeno kako se više neće pozivati predstavnici sindikata jer je, po njegovim riječima, Uprava Jadrolinije donijela odluku da neće prisustvovati sjednicama RV, ako istima budu nazočni predstavnici sindikata. Takav stav je, smatramo, istovremeno žalostan i smiješan. 
Kap. Muciću nije bilo dozvoljeno da objasni kako je njegova zadaća informirati sve članove SPH i radnike Jadrolinije o radu RV i događanjima u Jadroliniji. Ujedno je htio postaviti pitanje o samoj organizaciji skupova, koja se radi tako da bude prisutan što manji broj pomoraca i radnika. Interesantno je i to što se je skup u Splitu organizirao, prvi put, a da se brod međunarodne linije nalazi u l. Ancona.
Čini se da Buliću i njemu sličnima odgovara minorni broj zaposlenika na skupovima i nije ih briga o  istinitom informiranju svih pomoraca i radnika u društvu Jadrolinija jer od svih zaposlenika skupovima je prisustvovalo njih cca 5%, dok ostali zaposlenici kao ne smiju biti informirani, jer nema zapisnika, a u pitanju su i “poslovne tajne”, koje su svekolikoj javnosti dostupne na www.jadrolinija.hr.