04.03.2022 Aktivnosti SPH

Sastanak Sekcije mladih Europske federacije transportnih radnika (ETF) održan je 2. i 3. ožujka u Zagrebu. Ovo je bio posljednji sastanak Sekcije mladih prije Kongresa ETF-a, koji će se u svibnju ove godine održati u Budimpešti i na kojem će biti izabrani novi članovi tijela Sekcije. Na satanku se raspravljalo o budućim projektima i ciljevima rada Sekcije mladih te odnosu Sekcije mladih ETF-a sa Sekcijom mladih ITF-a. Fokus je bio i na povezivanju sindikata iz manje razvijenih regija s onima iz razvijenih (s posebnim naglaskom na organiziranje i učlanjivanje mladih transportnih radnika)

Sastanak je otvorio glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan kao domaćin sindikat, a kao članica odbora Sekcije mladih sudjelovala je Vana Bosto (SPH), dok je Dorotea Zec (SPH) na sastanku sudjelovala u ime Sekcije mladih ITF-a.