04.12.2019 Aktivnosti SPH

Zahtjevi za sufinanciranje vježbeničkog staža u 2020. godini se zaprimaju do petka, 6. prosinca 2019. godine. Poziv je objavljen na internetskoj stranici ministarstva (www.mmpi.hr).

Na temelju Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi (Narodne novine, broj 97/19), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupak dodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Tražitelj sufinanciranja obvezan je ispunjeni Obrazac zahtjeva za sufinanciranje vježbeničkog staža za 2020. godinu poslati preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Prisavlje 14

10 000 Zagreb

UZ NAZNAKU:

“Sufinanciranje vježbenika za 2020. godinu” - ili dostaviti osobno na adresu Ministarstva do navedenog roka za prijavu.

U nastavku možete pročitati: 

- POZIV vježbenicima palube, stroja i elektrotehnike za dostavu prijava za sufinanciranje ukrcaja na brodove u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu.

- Obrazac za prijavu.