02.03.2015 Aktivnosti SPH

Na osnovu zaključka donesenog na 9. Sjednici Povjereništva SPH, podružnice Jadrolinija, kroz mjesec siječanj i veljaču 2015. godine pristupilo se anketiranju članova SPH i ostalih zainteresiranih zaposlenika u Društvu Jadrolinija o pružanju potpore za sindikalne akcije , uključujući i štrajk upozorenja.

Anketni listić je izrađen i sadržavao je sve teme s kojima se, kao sindikat, moramo svakodnevno suočavati i pronalaziti rješenja:

Korekcija plaće,
Hranarina i pomorski dodatak,
NKUHP i KU za radnike na kopnu
Međunarodne i dužobalna linija
UOR izmjene s određenog na neodređeno vrijeme

Svim članovima SPH u Jadroliniji su anketni listići poslani, putem pošte, s povratnom kuvertom, uz posebnu napomenu da se neče izlaziti s imenima anketiranih u javnost, te da će to biti strogo ćuvana tajna. Poslana su 549 listića.

Osim slanja poštom, anketiranje se vršilo diljem obale, po lukama gdje su naši brodovi, agencije i uredi.

Od poslanih anketnih listića na adresu SPH, u Rijeci vraćeno je 328 ispunjenih listića, a prikupljeno je još na «licu mjesta» 123 listića s potpisima podrške.

Odaziv naših članova je bio odličan, a možemo biti zadovoljni s učešćem ostalih radnika i pomoraca. Posebna zahvala našim kolegama, učesnicima u anketi, iz drugog sindikata, koji djeluje u Jadroliniji, na potpori.

Nažalost, dosta pisanih pošiljki je vraćeno zbog promjene adresa ili je osoba nepoznata, a zbog, još uvijek slabog korištenja interneta, odnosno praćenja www.sph.hr izostala je masovnija podrška. Osim toga kod članova i ostalih zaposlenika još uvijek prevladava, po nama, neopravdano strah od davanja imena i prezimena. Ipak osnovni cilj je postignut, što je vidljivo iz već održanog sastanka s Upravom, kao i novo planiranog za 10. ožujak 2015. godine.

Zaključak jest da je anketa uspjela u potpunosti, te SPH ima pravni legitimitet za sindikalno djelovanje.