25.03.2020 Aktivnosti SPH

Zbog sve većih restrikcija koje uvode brojne države, ali i odluka kompanija, repatrijacije pomoraca postale su gotovo nemoguće. Postojeće stanje svima teško pada, no trenutna situacija je takva i svi se moramo pridržavati naputaka nadležnih kako bi se širenje korona virusa – COVID 19 stavilo pod kontrolu. Jedan od primjera je nedavna situacija s brodom LNG "Lusail". Naime, na zaprimljeni upit posade broda LNG „Lusail“ koji je trebao pristati u šoltanskom akvatoriju kako bi se opskrbili hranom i napravili smjenu dijela posade, odgovorili smo u najkraćem roku i napravili sve kako bi im se omogućilo traženo te da se hrvatski pomorci vrate svojim obiteljima. No nakon svih uloženih napora, javljeno nam je da je kompanija NYK Management, kako bi zaštitila posadu od zaraze korona virusom, odlučila da brod ipak nastavi putovanje prema Italiji.