05.03.2017 Aktivnosti SPH

Sindikat pomoraca Hrvatske je u petak, 3. ožujka održao konferenciju za novinare na temu Stanje u Jadroliniji, s posebnim osvrtom na predstojeće, nezakonite, izbore za radničko vijeće u Jadroliniji Rijeka. Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske (NSPPBH) se na svojim internetskim stranicama osvrnuo na napise SPH, odnosno na tekst "NSPPBH - ponovno uskraćuje prava radnicima Jadrolinije" objavljen na web stranici Sindikata.

U nastavku donosimo tekst s web stranice NSPPBH i komentar glavnog tajnika SPH Predraga Brazzodura.

 

http://www.nsppbh.hr/cms_view.asp?articleID=464

Odgovor Glavnog tajnika SPH Predraga Brazzodura