18.03.2020 Aktivnosti SPH

Pandemija korona virusa posebno se odrazila na živote pomoraca. Daleko su od svojih domova (i ne znaju kad će se moći vratiti), susreću se s brojnim administrativnim i inim problemima, a mnogima sve navedeno utječe i na psihičko zdravlje. Proteklih dana zaprimili smo brojne pozive i e -mailove s upitima za pomoć. Korona virus s više je aspekata utjecao na pomorce i pomorstvo te je nužno u što kraćem roku donijeti rješenja kako bi im se barem administrativno i financijski olakšala ova teška situacija.

Otežane repatrijacije pomoraca dovele su do niza problema s kojima se pomorci i njihove obitelji susreću. Problem organizacije putovanja - različite države donijele su različite odluke vezano uz kontrolu graničnih prijelaza u zračnim lukama. Od slobodnog prolaza pa do vrlo strogih karantena, liječničkih pregleda, izolacije i potpunog onemogućavanja putovanja, zatvaranja zračnih luka i otkazivanja letova.

Posljedično je nastao niz administrativnih problema:

- istek roka valjanosti certifikata, liječničkih uvjerenja, pomorskih knjižica, putovnica i osobnih iskaznica te nemogućnost produženja istih,

- istek Ugovora o radu.

Ministar Butković je danas donio Odluku kojom se produžuje valjanost svih gore navedenih dokumenata dok je za Ugovor o radu nužan pristanak pomorca i primjena Kolektivnog ugovora, ukoliko je isti zaključen za pojedini brod.

Nužno je riješiti problem poremećaja ritma ukrcaja i iskrcaja kojim pomorac ostvaruje 183 dana u tekućoj godini. Bilo bi krajnje nepravedno da pomorac radi "Force majeure" dospije u porezne škare. Na zajedničkom sastanku predstavnika MMPI, Sindikata pomoraca Hrvatske, Udruga Mare Nostrum i Crosma nitko nije dvojio u nužnost donošenja mjera i naputka kako razriješiti eventualni poremećaj i nemogućnost ispunjenja uvjeta 183 dana.

Iako će se porezne prijave ispunjavati tek za 11 mjeseci važno je da Vlada ili nadležna ministarstva što hitnije donesu Odluku. SPH traži od Vlade RH da u najavljene mjere pomoći za one pogođene korona virusom uključi i pomorce.

Poseban su problem brodovi za kružna putovanja na kojima su posade i putnici doslovno zatočeni bez obzira na to ima li na brodu oboljelih ili ne. Luke redom odbijaju prihvatiti brodove i transferirati putnike i posadu. Posljedice po Cruising industriju mogu biti pogubne.

Sindikat pomoraca Hrvatske će i dalje na na web stranici nastaviti prenositi isključivo provjerene informacije, stavove i naputke.