21.06.2013 Aktivnosti SPH

Od kada je u Hrvatskoj osnovan Stožer za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi, tko god dobije informaciju o problemu koji ima neki od hrvatskih pomoraca šalje je svim članovima Stožera za pomoć. Sindikat pomoraca Hrvatske odmah traži službenu informaciju od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture odnosno od Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.
 

U tijeku su dva slučaja u kojima je uključen SPH; prvi je slučaj u Panami, našeg pomorca koji je oslobođen krivnje, ali čeka na rješenje drugostupanjskog suda da bi bio pravomoćno oslobođen. Kod tog slučaja u kontaktu smo sa MVPEI-em i hrvatskom Ambasadom u Washingtonu koja pokriva Panamu. Nakon što se rješi Panama nastavlja se dijalog s MSC, kompanijom koja se prema pomorcu ponijela u najmanju ruku maćehinski. U tijeku su razgovori sa Remom di Fiorijem, koordinatorom ITF inspektorata u Italiji, o neprihvatljivom tumačenju kolektivnog ugovora od strane MSC  te se nadamo dobiti zeleno svijetlo za plaćanje u Panami ODMAH.

Drugi je slučaj u Papua Novoj Gvineji gdje su tri hrvatska pomorca. Nažalost naša se diplomacija u tom slučaju pokazala neučinkovitom i njihov odgovor da će pomoći, ali da ne mogu platiti troškove repatrijacije, je jadan i neprirodan. Nadamo se da će se i takovi stavovi iskazani od predstavnika naše diplomacije uskoro potpuno promjeniti i da ćemo moći reći da se radi o prvom uspjehu primjene Konvencije o radu pomoraca 2006, koja za dva mjeseca stupa na snagu.
Pokušavamo uz pomoć prijatelja u ITF-u i Australiji pomoći da pomorci u prvom redu dobiju svoju plaće, a onda i karte za povrat u domovinu. Jasno da smo uvjek spremni pomoći kod repatrijacije, a to obavezno činimo kad su u pitanju naši članovi.

Kod slučajeva kao što je najnoviji, nestanak hrvatskog pomorca s broda, ne želimo špekulirati o mogućim događajima u Singapuru, ali svakodnevno se radi na što bržem rješavanju tragičnog nestanka mladog kadeta. Šutnja ne znači nebriga, već korektno i detaljno istraživanje okolnosti i svjedoka u nestanku mladog kadeta.