22.09.2014 Aktivnosti SPH

Danas je pokrenut "zaplet raspleta" slučaja Hrvatskog hidrografskog instituta i Instituta za oceanografiju i ribarstvo odnosno pomoraca na brodovima Bios 2, Palagruža i Hidra. Nakon dopisa SPH prema nadležnim ministarstvima (MPPI, M. Znanosti, obrazovanja i športa i M. rada) danas je reagirala inspekcija rada koja istražuje navode iz dopisa. 

Također je iz HHI došla informacija da je Sindikat znanosti i visokog obrazovanja preko svog odvjetnika podigao tužbu prema istim navodima.
Mediji su također pokazali interes za ovaj slučaj gdje Država kao vlasnik ne pokazuje namjeru poštivati Zakone RH i pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi definira kao Državne službenike i namještenike bez prava koja ima po Pomorskom zakoniku, Zakonu o radu i Međunarodnoj konvenciji o radu pomoraca nesumnjivo pripadaju.

Mjesecima je SPH pozivao navedene Instute i nadležna ministarstva na razgovore po ovoj temi ali su se oni odlučili na šutnju i ignoriranje s nadom da će problem nestati. Problem, naravno, nije nestao već je sada eskalirao i očigledno dobiva i pažnju medija.

SPH je, kao i dosada, spreman i na razgovor i na ovakav način ostvarivanja prava svojih članova.
Druga strana je izabrala put....

 

Dopis upućen Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture:

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
n/p  ministar Siniša Hajdaš-Dončić

Ministarstvo znanosti , obrazovanja i športa
n/p ministar, prof.dr.sc. Vedran Mornar


Poštovani,

Sindikat pomoraca Hrvatske je u više navrata upozoravao Institut za oceanografiju i ribarstvo kao i Hrvatski hidrografski institut kao vlasnike brodova: M/B Bios 2, I/B Hidra i I/B Palagruža na slijedeće propuste i nepravilnosti:
- Pomorcima na navedenim brodovima, a koji su registrirani i plove u međunarodnoj plovidbi, se ne uplaćuje dodatak za staž osiguranja s povećanim trajanjem za pomorce iako je isto regulirano Pomorskim Zakonikom.
- Pojedini pomorci su ukrcani na brodovima neprekidno već više godina, odnosno prema njihovim Pomorskim knjižicama se stječe dojam da nisu koristili ni Godišnje odmore, niti slobodne dane godinama. Time dolazimo do zaključka da preraspodijela sati rada nije regulirana u skladu sa Zakonom o radu, odnosno nije uopće regulirana.
- Nemaju reguliran ni pomorski dodatak, ni prehranu na brodu, već im se isplaćuje „cestarina“ samo za dane kada brod isplovi a od te „cestarine“ im se odbija iznos za hranu.
Neosporno je da je riječ o pomorcima koji su ukrcani na brodu u međunarodnoj plovidbi, a ne o službenicima i namještenicima. Nesporno je da oni imaju obveze i odgovornosti koje nose svi Zakoni i propisi koje nećemo ovdje nabrajati. Isto tako je nesporno da pomorci imaju i prava regulirana Pomorskim zakonikom i Međunarodnom konvencijom o radu pomoraca 2006.

Obzirom da su oba Instituta u punom vlasništvu RH želimo Vas upozoriti na gore navedene neregularnosti i pozvati hitno rješavanje istih. Ni ministarstvima,ni Institutima, a ni Sindikatu pomoraca Hrvatske nije u interesu daljnje odugovlačenje ovog neregiliranog i nezakonitog stanja.

Očekujem vaše žurno očitvoanje,

S poštovanjem

Neven Melvan,                                                                                                          

voditelj odjela nacionalnih poslova SPH