24.04.2019 Aktivnosti SPH

11. sjednica Nautilus Federacije održana je 8. i 9. travnja u Dubrovniku. Na sjednici su sudjelovali predstavnici iz Singapura, Hong Konga, Novog Zelanda, Norveške, Švedske, Finske, Velike Britanije, Francuske, Australije, Nizozemske, Švicarske, Danske, Belgije, SAD-a, i Hrvatske. Važno je naglasiti da Nautilus Federacija okuplja sindikate koji organiziraju pomorce.  Cilj Federacije je ojačati i poduprijeti sindikalno jedinstvo unutar ITF-a, s potrebom da s vremenom na vrijeme detaljnije raspravi položaj pomorskih časnika na nepredvidivom pomorskom tržištu. I ovaj put je naglašeno da je, i pored određenih spekulacija, prioritet i dalje graditi jedinstvo među transportnim radnicima diljem svijeta bez obzira na želju mnogih da se važnost ITF-a kao socijalnog partnera smanji. Glavne teme sastanka bile su aktivnosti unutar IMO -a (STCW, autonomni brodovi, green shipping, kriminalizacija) i ILO pitanja (socijalni dijalog, minimalne plaće pomoraca), dok je najvažnija tema kojom se Nautilus federacija bavila bilo pitanje revidiranja ITF-ove Mexico City Policy. Naglašeno je još jedanput da ITF mora pronaći i rješenje kako osigurati produktivne pregovore s brodovlasnicima za dobrobit pomoraca i njihovih sindikata. U ime SPH na sastanku su sudjelovali glavni tajnik Neven Melvan, pomoćnik glavnog tajnika Vladimir Svalina i koordinator ITF-a za Hrvatsku Romano Perić. Sljedeći sastanak Nautilus Federacije dogovoren je za 11. listopada 2019.