24.11.2014 Aktivnosti SPH

Nezaposlene osobe, uključujući i pomorci, moraju se javiti HZZO-u u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa radi stjecanja statusa osigurane osobe. Prijavom u zakonskom roku stječu status u obveznom zdravstvenom osiguranju po osnovi nezaposlenosti. Novost iz HZZO-a nismo objavljivali jer smo očekivali dogovor s resornim ministarstvom oko novonastalih okolnosti koje su neprihvatljive. 

Resorno ministarstvo se obvezalo ponuditi rješenje HZZO da lučka kapetanija i dalje prijavljuje i odjavljuje sve pomorce koji su na zastavama zemalja koje NISU članice EU.  Za članice EWU imamo dvije kategorije. One kod kojih se očekuje potvrda o mogućnosti plaćanja u RH, formular A1 (po potvrdi i njih će Lučka kapetanija prijaviti i odjaviti) i onih koje ne daju mogućnost plaćanja u RH, već traže da se socijalni paket plaća u njihovim zemljama.

Prilikom iskrcaja s broda, pomorac je trenutno dužan za prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje donijeti dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica) i dokaz o prestanku radnog odnosa ili obavljanja djelatnosti (pomorska knjižica).

Prema našim saznanjima, lučka kapetanija u jednom od gradova još uvijek čeka naputak iz Ministarstva mora i nastavljaju raditi prijave za pomorce.