06.05.2020 Aktivnosti SPH

MMPI objavilo je preventivne mjere zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19)

S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe obavještava sve građane i gospodarske subjekte o promjenama u ispunjavanju zakonskih obveza koje će se primjenjivati u periodu od 1. svibnja 2020. godine do 31. svibnja 2020. godine.


Iako će od 11. svibnja 2020. godine građani i gospodarski subjekti uz poštivanje utvrđenih epidemioloških mjera moći uredno podnositi zahtjeve u prostorijama lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i nadalje savjetuje svim građanima da svoje zahtjeve dostavljaju elektronskim putem sukladno ranije objavljenim preporukama.


Od 11. svibnja 2020. godine:

 • ovlaštena pomorska učilišta mogu održavati programe izobrazbu za koje posjeduju valjanu dopusnicu izdanu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uz obvezno pridržavanje epidemioloških mjera izdanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
 • održavat će se svi ispiti za stjecanja svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti sukladno epidemiološkim preporukama
 • obavljat će se svi poslovi upisa brodova, jahti, brodica i čamaca i
 • obavljat će se svi tehničke preglede radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodica i čamaca.

Preporuke koje se i dalje primjenjuju:


1. Prijava ukrcaja i iskrcaja pomoraca u međunarodnoj plovidbi

 • Ovjera ukrcaja i iskrcaja u pomorskim knjižicama neće se obavljati pa se pomorske knjižice ne moraju slati niti donositi u lučke kapetanije
 • Pomorci u međunarodnoj plovidbi koji se samostalno ukrcavaju bez korištenja usluga posrednika pri zapošljavanju dužni su uz popunjen obrazac prijave iskrcaja elektronskom poštom dostaviti i fotografiju ili presliku prve stranice pomorske knjižice te stranice u kojoj je upisana zadnja plovidba, kao i preslik dokaza o putovanju s broda. Preslik ugovora o radu i preslik dokaza o putovanju na brod također je potrebno dostaviti ako isti nisu dostavljeni prilikom prijave ukrcaja.
 • Popunjeni obrasci dostavljaju se na adrese elektronske pošte službi za ukrcaj i iskrcaj pomoraca (mirovinsko/zdravstveno) nadležne lučke kapetanije (https://mmpi.gov.hr/more-86/pomorci-112/rad-sa-strankama-u-luckim-kapetanijama/12961).

2. Prijava ukrcaja i iskrcaja pomoraca i brodaraca u nacionalnoj plovidbi

 • Vlasnik, brodar ili kompanija dužan je prijavu ukrcaja i iskrcaja pomoraca u nacionalnoj plovidbi obavljati elektronskim putem koristeći obrasce koje koriste pomorci u međunarodnoj plovidbi, a dostupni su na internetski stranicama (vidi dolje)
 • Popunjeni obrasci dostavljaju se na adrese elektroničke pošte odjela pomorskog prometa nadležne lučke kapetanije (https://mmpi.gov.hr/more-86/pomorci-112/rad-sa-strankama-u-luckim-kapetanijama/12961).

3. Ishođenje svjedodžbi o osposobljenosti pomoraca i brodaraca

 • Valjanost svih svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti koje se koriste isključivo u nacionalnoj plovidbi, a koje istječu u ovom vremenskom periodu produljuje se za 90 dana
 • Valjanost svih svjedodžbi o osnovnoj osposobljenosti (CoC) i svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP) koje se koriste u međunarodnoj plovidbi, a koje istječu do 18. lipnja produljuje se za 90 dana

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/MORE/More%203_20/MMPI%20MARITIME%20SECTOR%20COVID-19%20PANDEMIC%20GUIDLINES%20EXTRODINARY%20MEASURES%2018-3_20.pdf

 • Broj kandidata koji polažu ispite za stjecanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti ograničava se na 10 po pojedinom ispitu
 • Raspored održavanja ispita za sve lučke kapetanije objavljivat će se na internetskim stranicama Ministarstva i/ili oglasnim pločama lučkih kapetanija
 • Popunjeni obrasci zahtjeva za izdavanje svjedodžbi dostavljaju se na adrese elektroničke pošte službi za svjedodžbe nadležne lučke kapetanije (https://mmpi.gov.hr/more-86/pomorci-112/rad-sa-strankama-u-luckim-kapetanijama/12961).

4. Redovni pregledi plovnih objekata

 • Redovni tehnički pregledi brodica za prijevoz putnika i brodica koje su ranije bile jahte, a koje su imale tehnički pregled prošle godine, obavit će se nakon isteka vremenskog perioda od 2 godine
 • Plovnim objektima u međunarodnoj plovidbi izdat će se odgovarajuće izuzeće vezano za valjanost svjedodžbi i ostalih isprava sukladno Okružnici CIRC-MMPI-005 od 16.03.2020. godine:

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/MORE/More%203_20/MMPI%20FSI%20005-CIRC%2018-3_20.pdf

Na internetskim stranicama dostupni su i obrasci različitih zahtjeva koje građani mogu samostalno ispuniti i dostaviti poštom ili elektronski na adrese koje su također objavljene na internetskim stranicama:

1. Ukrcaj i iskrcaj pomoraca u međunarodnoj plovidbi

https://mmpi.gov.hr/more-86/pomorci-112/mirovinsko-i-zdravstveno-osiguranje/13082

2. Zahtjev za ishođenje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti

https://mmpi.gov.hr/more-86/pomorci-112/svjedodzbe-16614/16614

3. Upis plovnih objekata:

https://mmpi.gov.hr/more-86/upisnici/obrasci-zahtjeva-stranaka/22020

4. Zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda
https://mmpi.gov.hr/more-86/upisnici/obrasci-zahtjeva-stranaka/22020

5. Prijava pomorske nezgode ili nesreće

https://mmpi.gov.hr/more-86/sigurnost-plovidbe-104/104


Također, podsjećamo kako su na platformi e-Građani dostupne javne usluge ePlovilo i eNautika putem kojih građani također mogu podnijeti određene zahtjeve i to:


ePlovilo:
• ishodovanje izvatka iz Upisnika brodova u obliku elektroničke isprave
• vlasnicima plovila omogućuje predavanje zahtjeva za redovni tehnički pregled


eNautika:
• prijavu dolaska i plovidbe strane brodice ili jahte te hrvatskog čamca u unutarnjim morskim
vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
• ishođenje elektroničke potvrde o uplati naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od
onečišćenja po prijavi jahte ili brodice
• informativni izračun turističke pristojbe

Preporučujemo vam da plaćanja realizirate internetskim bankarstvom.


U slučaju potrebe za izravnim kontaktom sa službenicima Uprave sigurnosti plovidbe svi građani se upućuju do daljnjega na korištenje telefonskih brojeva objavljenih na Internet stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture:

U slučajevima kada je dolazak u neku od lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija ili Uprave stvarno neophodan, nastavno na objavljene preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, molimo svoj red pričekajte na preporučenoj udaljenosti od drugih posjetitelja ili u zoni koja je određena u prostoru pojedine lučke kapetanije ili ispostave lučke kapetanije, odnosno u zgradi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.