29.05.2019 Aktivnosti SPH

Povjerenik SPH za odnose s Jadrolinijom, kapetan Dragomir Mucić danas je potjeran sa skupa radnika Jadrolinije u Rijeci. Nakon inzistiranja predstavnika radnika u Nadzornom odboru i člana NSPPBH Nediljka Bulića da predstavnik sindikata nema pravo biti na skupu jer se tamo iznose poslovne tajne i da mora otići, kapetan Mucić je rekao da mu samo zapovjednik broda, predsjednik RV i predsjednik Uprave David Sopta, koji je bio prisutan, može reći da mora otići. Sopta je na to odgovorio „nemojte mene miješati, ja sam tu samo gost“, nakon čega je predsjednica Radničkog vijeća rekla kapetanu Muciću da ode. Na opasku kap. Mucića kako je njegova zadaća informirati sve članove SPH i radnike Jadrolinije o događanjima u Jadroliniji, Bulić je iznio kako se tu radi o lažima. Kap. Mucić je, na to reagirao izjavom da on ne laže, za razliku od njega. Naglasio je da će biti prisutan na skupovima u Zadru i Splitu, jer smatra da svi članovi i radnici moraju biti upoznati s radom RV i poslovanjem Jadrolinije, a ne samo 3-5% koliko ih bude na skupovima. Postavlja se pitanje zašto čelni ljudi Jadrolinije daju toliku moć Nediljku Buliću i što se zapravo iza toga krije?