19.05.2022 Aktivnosti SPH

Povećanje najniže plaće pomorcima, koja prozilazi iz odredaba MLC Konvencije (Pravilo 2.2), dogovoreno je na pregovorima između brodara i sindikata pomoraca iz cijelog svijeta u organizaciji Međunarodne organizacije rada (ILO), a u koordinaciji Međunarodne brodarske komore (ICS) i Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF).
Tijekom prethodnog kruga pregovora, zaključenog u ILO-u u rujnu prošle godine, brodari i pomorci odredili su minimalnu plaću od 648 dolara, počevši od 1. srpnja 2022. godine.
U ovoj, posljednjoj, rundi pregovora, socijalni partneri ispregovarali su novo povećanje minimalne plaće (do 673 dolara) i to kroz tri godine, počevši od 1. siječnja 2023. do 1. siječnja 2025., kako slijedi:

658 USD od 1. siječnja 2023.
666 USD od 1. siječnja 2024.
673 USD od 1. siječnja 2025.

Novi dogovor postignut je na zadovoljstvo svih strana s ciljem zaštite financijske stabilnosti pomoraca.