20.06.2012 Aktivnosti SPH

Danas je stigao odgovor potpredsjednice Vlade i ministrice socijalne politike i mladih M. Opačić u svezi prijedloga i dopuna Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja deteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojeg je uputio SPH.

Odgovor objavljujemo u cijelosti u rubrici DOKUMENTI/SPH AKTIVNOSTI.

"Zahvaljujemo se na Vašoj inicijativi vezano uz prijedloge dopuna Pravilnika  o uvjetima i postupku za sjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta (NN br 18/09 i 25/09) kako bi se omogućilo drugom roditelju neprekinuto pravo korištenja dopusta ili rada u polovici punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i za vrijeme dok roditelj pomorac ne radi, odnosno čeka ponovni ukrcaj na brod.

Slijedom navedenog, ističemo da se prava zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djetata s težim smetnjama u razvoju uređuju Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, dok se predmetnim pravilnikom kao provedbenim propisom uređuje postupak i način ostvarivanja materijalnog prava.

Vezano za buduće izmjene propisa u ovom području, izvješćujemo Vas da Ministarstvo socijalne politike i mladih planira osnivanje Radne skupine za izradu izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama te će Vaši prijedlozi u cilju iznalaženja kvalitetnijih rješenja biti razmotreni u okviru rada Radne skupine."