12.11.2012 Aktivnosti SPH

Sindikat pomoraca Hrvatske djeluje u Međunarodnoj organizaciji transportnih randika (ITF) i Europskoj federaciji transportnih radnika (ETF), a obzirom da su u sindikatima unutar ovih krovnih organizacija vrlo aktivne Sekcije mladih, a politika izglasana na 5. Kongresu SPH zahtjeva pomlađivanje članstva i kadrova u SPH, pozivamo vas da aktivno sudjelujete u organiziranju Sekcije mladih SPH.

 

Svi članovi do 35. godina starosti su pozvani javiti nam se i započeti s nama formiranje nove sekcije unutar SPH. Također tražimo i nove aktivistice za sudjelovanje u Sekciji žena SPH, sve članice koje su zainteresirane molimo da nam se čim prije jave.

Ciljevi Sekcije mladih su:

• zaštita prava mladih i rješavanje problema na koje nailaze u svakodnevnom radu;

• osiguranje jednakosti pri zapošljavanju, sigurnost na poslu, napredovanje na radnom mjestu;

• promicanje interesa mladih kroz kolektivne ugovore;

• naobrazba i izobrazba mladih;

• rad mladih u sindikatu i učešće u aktivnostima SPH;

• unapređivanje položaja mladih unutar SPH i osiguranje sudjelovanja u donošenju odluka.

 

Ciljevi Sekcije žena SPH:
• ravnopravnost žena i muškaraca u svim područjima društvenog života, ali posebice u pomorskom sektoru, u području zapošljavanja i na radnom mjestu;

• zaštita i promicanje ženskih interesa u kolektivnim ugovorima, sporazumima i hrvatskom zakonodavstvu te borba protiv diskriminacije žena;

• uključivanje što većeg broja žena u sindikalni rad, omogućavanje potrebne edukacije i znanja za učešće u tijelima odlučivanja sindikata te većeg utjecaja na kreiranje sindikalne politike.

• uključivanje u rad sindikalne mreže Međunarodne i Europske federacije transportnih radnika s ciljem promicanja solidarnosti i zajedničke borbe za socijalnu pravdu na međunarodnoj razini.