13.08.2014 Aktivnosti SPH

U sklopu rada na ITF KONGRESU, Ukrajinski sindikat radnika u pomorstvu i Sindikat pomoraca Hrvatske potpisali su Memorandum o razumijevanju.

Memorandum jamči suradnju i pomoć ukrajinskim i hrvatskim pomorcima u lukama Ukrajine i Hrvatske te punu podršku oba sindikata.

Oleg Grigoryuk, prvi zamjenik predsjedavajućeg PRMTU:. "Već dugi niz godina smo blisko surađivali s braćom iz Sindikata pomoraca Hrvatske, te smo na kraju odlučili formalizirati naše odnose”

Memorandum su potpisali predsjednik ukrajinskog sindikata Mihail Kireyev i glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Predrag Brazzoduro.