22.09.2014 Aktivnosti SPH

Zapovjednik Dragomir Mucić i ITF inspektor Romano Perić posjetili su naše članove u Jadroliniji, upoznali prisutne s aktivnostima koje se provode u SPH i podružnici SPH za unaprijeđenje radnih i socijalnih uvjeta svih radnika Jadrolinije. 

Kroz razgovor, većinom s članovima SPH artikulirali su se novi-stari problemi: zloporaba ugovora o radu na određeno vrijeme te izbjegavanje poslodavca da zaposli na neodređeno vrijeme broj pomoraca potrebnih za svakodnevno obnašanje poslova na brodovima, vezano za sve obveze koje proizlaze iz «sistematizacije» radnih mjesta, potpisanih formacijskih sastava posada, usklađenosti s MLC 2006, Pomorskim zakonikom i ZOR-om. Isti problem je istaknut i u agenciji Jadrolinije Dubrovnik, gdje šalterski radnici godinama rade, a nemaju UOR na neodređeno, uz neusklađenost platnih razreda (koeficijenata) pojedinih radnica, tako da imamo slučaj kako za isti rad su plaće različite. Ovo se pojavljuje i u agenciji Šibenik, gdje osim toga, treba poraditi i na uzajamnim odnosima, pogotovo što su svi radnici agencije članovi SPH.

Značajno je to da se, kod pomoraca, iščitava veliko ogorčenje s predloženom Odlukom o ustroju grupa složenosti radnih mjesta u Jadroliniji, jer su sva pomoračka zvanja stavljena na marginu Društva, kao da oni nisu nositelji osnovnih zadataka koje Jadrolinija obavlja. Očigledno da u Upravi nisu svjesni kako, kako njihove poslove, uspješno može obnašati veliki broj pomoraca, dok oni ne mogu, a niti znaju obavljati poslove na brodovima. Predloženo je da Uprava, kod donošenja odluka važnih za poslovanje društvo, osim savjetovanja s RV, traži i mišljenje pomoraca i sindikata.

Za plaće i ostala primanja jednostavno nije potebno više trošiti riječi. Bezobrazno su niske. Pomorcima, kada se nalaze na korištenju godišnjih odmora i slobodnih dana, teško zarađene plaće nisu dostatne niti za podmiriti režijske troškove, a kamoli za prehraniti obitelj.

Izneseni su primjeri «mobinga» na poslu, odnosno traženja da napusti brod, jer  te postojanja straha o mogučem prekidu radnog odnosa ako se inzistira na rješavanju toga.

Dosta se je razgovaralo o radnom vremenu i na koji način će se prezentirati kroz NKUHP, kod nastavka pregovora. Podržava se namjera da se kroz NKUHP radno vrijeme obradi samo općenito, a s Prilogom NKUHP o radnom vremenu, detaljno, po linijama. Ujedno smo, opetovano, upoznali sve kako je samim članstvom u SPH, svatko osiguran od posljedica nesretnog ili smrtnog slučaja.

Osim Dubrovnika, razgovarali smo i s članovima SPH i posadama «Pelješčanka» (u Makarskoj) i «Lošinjanka» (u Šibeniku), a na sastancima je bilo prisutno između 30 i 40 članova, što je za pohvalu.

Na kraju smo svih upoznali s našom namjerom snimiti epizodu SPH Internet televizije s predstavnikom Uprave, gdje bi bila postavljena sva pitanja o kojima smo razgovarali prilikom posjete članovima. Ukoliko Uprava Jadrolinije ne pristane na intervju, sva pitanja biti će objavljena s našim komentarima.