11.05.2020 Aktivnosti SPH

Sukladno Planu aktivnosti i u dogovoru s GT SPH Nevenom Melvanom, 8. svibnja je održan kratki sastanak-informacija s posadom trajekta „Mljet“, kao i trajekta „Lubenice“.

Prezentiran je rad SPH, kako u Jadroliniji, tako i cjelokupnoj nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi, posebno u današnjoj situaciji pandemije corona virusa (COVID-19). Ukratko sam im ukazao na probleme koji su se pojavili kroz COVID-19 i mjerama koje poduzimamo za što lakše rješavanje problema koje imaju pomorci i Jadrolinija, isplata pomorskog dodatka i hranarine, smjene posada, naše traženje za nastavak pregovora oko NKU i završetak novog izračuna plaća pomoraca, kojega bi stavili u funkciju po normalizaciji stanja u cijeloj državi, a time i u Jadroliniji. Ujedno sam naglasio kako članovi SPH, zbog gubitaka nastalih  pojavom corona virusa (npr. Duži boravak kući, te time gubitak u primanjima plaće, pomorskog dodatka i sl.) mogu dobiti financijsku pomoć iz posebnog fonda SPH.

Prenio sam im naš zahtjev, poslan ministru O. Butković, skupštini i NO Jadrolinije, kako bi se tražila dodatna sredstva za opstanak Društva.

Uz zapovjednike kap. Matušić i kap. Šegota na sastanku je bila nazočna i većina ostalih članova posada.

U cijelosti i s interesiranjem praćeno je  izlaganje, a nakon toga ukazali su mi na problematične smjene od mjesec dana, zatim ne transparentni način isplate hranarine (s kašnjenjem), te su zamolili da kod pregovora za NKU u isti uvrstimo i otpremnine pomoraca prilikom odlaska u redovnu mirovinu.

Na moj upit  postoji li  veća potreba za zaštitnim sredstvima (maske, viziri ili dezinfekcijska sredstva), zahvalili su se, jer ih imaju dovoljno.

Dogovoreno je da se opet uskoro vidimo.

 

Pozdravljam,

Predstavnik SPH za

Jadroliniju

Dragomir  Mucić v.r.