20.11.2014 Aktivnosti SPH

U organizaciji Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održao se znanstveni skup pod nazivom: Pomorsko pravo i pravo mora - jadranske zemlje u europskim okvirima. Predstavnici Sindikata pomoraca Hrvatske su, u suradnji sa Pomorskim fakultetom u Rijeci, izložili izmjene Konvencije o pravima pomoraca iz 2006. godine (MLC 2006) koje su prihvaćene u travnju 2014. godine na prvom specijalnom tripartitnom sastanku koji se održao u sjedištu Međunarodne organizacije rada u Ženevi.

Navedene izmjene odnose se na:
- pravilo 2.5 - repatrijacija pomoraca, brz i učinkovit sustav financijskog osiguranja pomoci pomorcima u slucaju njihovog napuštanja te izravan pristup, dostatno pokriće i brza pomoć svakom pomorcu
- pravilo 4.2 odgovornost brodovlasnika te financijsko osiguranje kojim ce se osigurati da brodovlasnik pomorcima pruzi materijalnu pomoc i podrsku za izdatke u slucaju bolesti, ozljede ili smrti koji su se dogodili dok su sluzili pod ugovoromo zaposljenju ili su uzrokovani zaposlenjem prema takvom ugovoru.

Uz presjedavajuće, akademika Davorin Rudolfa i professora emeritusa Vladimira Đuro Degan, skupu je prisustvovalo niz stručnjaka iz područja pomorskog prava te su izložene brojne teme iz tog područja, kao npr. osiguranja pomoraca prema Konvenciji o pravima pomoraca iz 2006. godine (MLC 2006), odgovornost za smrt i tjelesne ozljede pomoraca, niz pitanja koja se odnose na eurpsko pomorsko pravo te mnoge druge teme.