30.10.2014 Aktivnosti SPH

Nakon vijesti o neregularnostima veznaim uz status posada na istraživačkim brodovima Oceanografskog i Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI), objavljene u Slobodnoj Dalmaciji, donosimo izvještaj našeg ITF inspektora Romana Perića koji je 22.listopada posjetio posade brodova:  i/b˝Hidra˝, i/b˝Palagruža˝ i i/b˝Bios ll˝ vezanima u luci ˝Lora˝u Splitu, s ciljem utvrđivanja okolnosti pod kojima pomorci na tim brodovima rade i žive.

Također, jedan od bitnih razloga inspekcijske posjete brodovima je rezultat nedavne inspekcije rada u kojoj je između ostaloga utvrđeno da posade na spomenutim brodovima imaju pravo na staž osiguranja sa povećanim trajanjem (beneficirani radni staž). S obzirom na tu odluku inspekcije rada, proizlazi da bi njihov status (u smislu prava i obveza) koji sada imaju kao javni odnosno državni namještenici, trebalo promjeniti u pomorački status (sa svim specifičnostima pomoračkog zvanja).

Problemi koji su produkt sadašnjeg reguliranja prava posada:

• Ugovori o radu ne pokazuju specifičnosti pomoračkog zvanja odnosno radnog mjesta i svih obveza koje proizlaze iz istoga, već se općenito referiraju na javne odnosno državne namještenike.
• Platna lista ne pokazuje stvarno stanje zaista odrađenih sati (dežurstva na vezu, rad na terenu, GO, status radnika koji je u pripravi)
• Uplata staža osiguranja sa povećanim trajanjem (beneficirani radni staž) ?
• Trenutno reguliranje  službenog puta – dnevnica  s obzirom na odbitke za hranarinu
• Pomorska knjižica ( pojedini pomorci su prema ovom dokumentu ukrcani na brod na razdoblje od godine dana, pa u pojedinim slučajevima i preko)

Preraspodjela radnog vremena je nemoguća s obzirom na brojno stanje posade, ali i njihove kvalifikacije, te bi se dobar dio problema riješio kroz reguliranje pomorskog dodatka.

Očekujemo od nadležnih i mjerodavnih institucija pronalazak rješenja koja bi bila adekvatna i prihvatljiva za sve strane, a u okviru zakonskih regulativa te nedavno ratificirane Konvencije o radu pomoraca 2006. Nažalost, sadašnji način reguliranja navedenih problema na zadovoljava ni jedno ni drugo.