29.06.2018 Aktivnosti SPH

Pomorci koji plove na brodu za krstarenja Serenissima (IMO 5142657, izgrađen 1960. godine, registrirani vlasnik Premier Cruises Ltd., manager West Wind Ltd. iz Splita, zastava St. Vincent and Grenadines) po prvi puta su  pokriveni ITF priznatim kolektivnim ugovorom. Zahvaljujući akciji ITF inspektora Liama Wilsona (UK) kompanija  je pristala da posada dođe pod ITF kolektivni ugovor.  Britanski sindikat  RMT pokrio je filipinske pomorce (hotel department), dok su časnici i ostala posada palube i stroja pokriveni hrvatskim kolektivnim ugovorom (SUC TCC CBA).  Na brodu se nalazi ukupno 48 članova posade, od kojih je 20 Hrvata i 28 Filipinaca.