19.04.2021 Aktivnosti SPH

Nakon što je prošlog tjedna usuglašen i parafiran prijedlog Kolektivnog ugovora za radnike i pomorce Plovputa danas je Nadzorni odbor odobrio Upravi potpisivanje usuglašenog teksta.

Najbitnije izmjene su povećanje financijskih prava radnika u vidu neoporezivih dodataka (nagrade i naknada troškova prehrane) te ispravljanje pojedinih nelogičnosti iz Pravilnika o radu koji je bio na snazi od raskidanja prethodnog Kolektivnog ugovora.

U svakom slučaju samo potpisivanje je pobjeda razuma svih strana: Uprave, oba sindikata i Radničkog vijeća.