16.12.2020 Aktivnosti SPH

Nakon 12 godina u Plovputu više nema važećeg Kolektivnog ugovora, a po svemu sudeći ga neće ni biti….

Zašto?

U travnju 2020. godine Uprava Plovputa u Kriznom planu kojeg želi donijeti, a nije našla za shodno raspraviti ga sa socijalnim partnerima predlaže linearno smanjenje plaća za 5.900.000 kn, što je 23% od preostalih bruto plaća radnika do kraja 2020. g., kao i smanjenje ostalih neoporezivih prava radnika za cca 20%". Također sugerira zakonodavnoj i izvršnoj vlasti da stvori pravni okvir koji bi „omogućio suspenziju prava koja su radnicima zagarantirana u Kolektivnom ugovoru(?!)“

Sindikati hitno reagiraju i upućuju Odgovor na Krizni plan u kojem navode činjenice i upozoravaju:

- Da već postoje dugovanja s osnova Pravilnika o porezu na dohodak i da ovakvi Krizni planovi ne doprinose mirnom rješenju spora

- Da su plaće u Plovputu ispod prosjeka te bi smanjenjem istih plaća Mornara pala na razinu ispod minimalne plaće u RH.

- Da bi se smanjenjem dodataka na plaće kaznili oni koji i u vrijeme Corona krize rade i dalje na poslovima sigurnosti plovidbe- pomorci, svjetioničari i operatori na obalnim radijskim postajama.

- Da je osnovica plaće posljednji puta povećana 2008. godine.

- Da su radnici uvijek imali razumijevanja i prihvaćali su povećanje primanja kroz neoporezive dodatke kako bi kompenzirali nedopustivo niske plaće, a istodobno stvorili uštedu Društvu.

Iako je postojala mogućnost produženja Kolektivnog ugovora Uprava pokreće pregovore o izmjenama istog i najavljuje izmjene Tarifnog dijela pravilnika i Sistematizacije radnih mjesta. Sindikati prihvaćaju Sporazum kojim se uvjetuje isplata dijela neoporezivih dodatak poslovanjem Društva. To Upravi nije bilo dovoljno te traži da isplata nije vezana uz poslovanje već isključivo uz Odluku Uprave.

Sindikati, naravno, ne mogu prihvatiti tako nešto. Uprava kreće alternativnim putem- želi smanjiti prava radnika kroz izmjene Pravilnika o radu. Radničko vijeće jednoglasno odbija podržati takve izmjene, a Sindikati upozoravaju članove Nadzornog odbora i Skupštinu Društva (ministar MMPI) o posljedicama koje će ponuđene izmjene imati na radnike Društva, a to je dovođenje u pitanje neoporezivih isplata od cca 13. 000 kuna godišnje po svakom radniku. Također upozorava na neobičnu kadrovsku politiku Društva, s obzirom na činjenicu da je u posljednje 4 godine iz Društva uz otpremnine otišlo cca 60 radnika, a da se stvarni broj zaposlenih smanjio za manje od 10. Druga Društva u vlasništvu RH s mnogo ozbiljnijim materijalnim problemima nisu smanjivala prava radnika- naprotiv!

Nadzorni odbor nije niti raspravljao predložene izmjene Pravilnika, a sindikati su ponovno pozvali Upravu na produženje valjanosti KU do završetka pregovora i izrade Sistematizacije i novog Tarifnog pravilnika.

U studenom dolazi do vrlo zanimljivog raspleta događaja. Prvo, postalo je jasno da Plovput neće pretrpjeti skoro nikakve gubitke uzrokovane Covid 19 krizom te da su Sindikati bili u pravu odbijajući bilo kakva smanjenja materijalnih prava radnika.

 Drugo, Uprava iznenada u studenom nudi da se skoro sva prava iz raskinutog kolektivnog ugovora primjene u izmjenama Pravilnika o radu te su takve izmjene, naravno uz podršku Radničkog vijeća i sindikata prihvaćene.

Ponavljamo pitanje s početka teksta- Zašto?

Politika sindikata u Plovputu je jasna već dugi niz godina: očuvanje Plovputa i njegove temeljne djelatnosti- sigurnosti plovidbe, ali nipošto pod cijenu smanjenja prava radnika i pomoraca! Ta prava su već desetljećima ispod prosjeka u RH. Ne zaboravimo dugovanja po Kolektivnom ugovoru koje ćemo (ponovno) morati izboriti sudskim putem. Prve punomoći su potpisane i postupak se uskoro pokreće.

Prijedlog pregovaračkog odbora sindikata da se finalizira i potpiše Kolektivni ugovor je uredno ignoriran od strane Uprave, samo hodnici bruje riječima: „nikad više Kolektivni ugovor dok je ova Uprava…“. Ako je tome tako onda se rješenje nameće samo po sebi!

Je li moguće da se povijest ponavlja i da se ponovo pokušava „ukinuti posrednik između kralja i naroda“ (u Plovputu između Uprave i radnika) čemu su stariji radnici već svjedočili 2007. godine. Sindikat pomoraca Hrvatske opet nije dobrodošao u Plovputu.

Kolektivni ugovori i prava radnika nisu i neće biti predmet dobre volje bilo koje Uprave. Ova Uprava je u travnju pokazala s kakvom lakoćom je spremna suspendirati prava radnika!  A ako ista ne želi Kolektivni ugovor onda vlasnik treba naći ozbiljniju Upravu koju će voditi razum, a ne sujeta.