27.02.2023 Aktivnosti SPH

Ugovorom o suradnji koji su potpisale dekanica Pomorskog fakulteta Rijeka Ana Perić Hadžić i pomoćnica glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske Dorotea Zec pomorci će ostvarivati 20 posto popusta na cijenu tečajeva u Centru za izobrazbu pomorca pri PFRI. Ovo je nastavak uspješne dugogodišnje suradnje Fakulteta i Sindikata, a cilj je olakšati pomorcima put do stručnog osposobljavanja na programima izobrazbe koji se na Fakultetu redovito usavršavaju sukladno međunarodnoj Konvenciji STCW, ali i kreiraju na zahtjev brojnih kompanija. 

Dorotea Zec istaknula je važnost ovakve suradnje jer su današnji studenti budućnost hrvatskog pomorstva, a cjeloživotna edukacija i stručno usavršavanje koje fakultet provodi naše pomorce čini jednima od najboljih i najtraženijih na svijetu, dok je dekanica Fakulteta podsjetila na dugogodišnju suradnju sa SPH, brojnim dosadašnji razgovorima, sudjelovanju na Danu karijera, donaciji vrijedne opreme i brojnim drugim aktivnostima na dobrobit pomoraca. Popust se ostavruje uz predočenje članske iskaznice SPH.