03.09.2012 Aktivnosti SPH

Generalni tajnik SPH P. Brazzoduro dobio je poziv  da bude član tripartitne komisije na nacionalnoj razini Marshall Islandsa u svezi primjene Konvencije o radu pomoraca, 2006, zbog velikog broja hrvatskih pomoraca koji plovi na brodovima pod tom zastavom, odnosno 39.000 različitih svjedodžbi koje je Marshall Islands izdao hrvatskim pomorcima.

Naime, Konvencija o radu pomoraca, 2006 traži da nacionalno tripartitno savjetodavno tijelo bude sastavljeno od predstavnika brodara, pomoraca i države. U slučaju kada država koja je ratificirala tu konvenciju nema nacionalnog predstavnika, konvencija propisuje da država delegira dva svoja predstavnika, a Međunarodna organizacija rada (ILO) po jednog predstavnika brodara i pomoraca.

Zbog toga je glavni tajnik SPH zahvalio na pozivu, ostavljajući otvorenom mogućnost da odgovori na svako pitanje administracije Marshall Islandsa u svezi usklađenja nacionalnog zakonodavstva s konvencijom, a da hrvatski pomorci budu pokriveni snagom zakona istovjetnog hrvatskim propisima.