02.03.2023 Aktivnosti SPH

Povodom Međunarodnog Dana žena, 8. ožujka, bit će održan okrugli stol "Žene u pomorstvu" na Pomorskom fakultetu u Splitu. O životu na brodu iz ženske perspektive govorit će pomorkinje s iskustvom plovidbe na brodovima za kružna putovanja, brodovima za prijevoz plina (LNG) i odobalnim brodovima (offshore brodovima), predstavnici prosvjete i sindikata. Organizatori su Pomorski fakultet u Splitu, ALUMNI - Udruga bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu i Sindikat pomoraca Hrvatske.