27.04.2023 Aktivnosti SPH

Na dvodnevnoj sjednici Središnjeg odbora SPH što je održana u Puli raspravljalo se o tekućim pitanjima i problematici iz svijeta pomorstva te o radu i djelatnostima SPH u ovoj i prošloj godini. Članovi SO upoznati su aktivnostima rada SPH na međunarodnoj razini (ITF, ETF, Nautilus Federacija), s rezultatima rada ITF inspektorata u 2022. te kampanjama u tijeku, najvažnijim pitanjima iz nacionalne i međunarodne plovidbe, aktivnostima Sekcije mladih (pripreme za poručnički ispit, pripreme za kapetanski ispit, predavanja o SPH i ITF-u na pomorskim fakultetima), aktivnostima Sekcije žena (sastanci, okrugli stol „Žene u pomorstvu“) te planovima i aktivnostima koje nam slijede u ovoj godini. O svemu navedenom više možete pročitati u tekstovima na web stranici SPH.