10.04.2019 Aktivnosti SPH

Sistematizacija radnih mjesta, izračun plaća te sukobi u agenciji Split neke su od tema o kojima se raspravljalo na sjednici Radničkog vijeća Jadrolinije.

Više informacija sa sjednice možete pročitati OVDJE.