14.11.2022 Aktivnosti SPH

Središnji odbor Sindikata pomoraca Hrvatske sastao se na redovnoj sjednici 9. i 10. studenoga u Vukovaru, kako bi raspravili tekuća pitanja i donijeli plan rada za iduću godinu. Nacionalna plovidba, međunarodna plovidba, kabotaža, kolektivni ugovori, FOC kampanja, i međunarodne aktivnosti samo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo na sjednici. Ovo je bio prvi saziv SO u novom sastavu, čiji su članovi izabrani na  7. kongresu Sindikata pomoraca Hrvatske koji je održan u travnju u Dubrovniku.