04.06.2012 Aktivnosti SPH

Danas je u organizaciji Radničkog vijeća Jadrolinije na katamaranu Novalja održan skup zaposlenika. Odaziv je bio ispod očekivanja, a zaključeno je da niti prostor nije adekvatan održavanju sastanaka.Izvješće o radu podnijeli su financijska direktoraica B. Čelhar i kadrovski direktor I. Butorac.
U nastavku je D. Mucić kritički govorio o radu Radničkog vijeća koje nije postiglo konsenzus o radu niti štiti sve radnike na isti način. V. Svalina je upoznao nazočne s radom Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet, ovogodišnjim odobrenim sredstvima za subvencioniranje nerentabilnih linija te nelojalnoj konkurenciji Blue Line i Nacionalne linijske plovidbe.
Skupovi zaposlenika se slijedećih dana održavaju u Splitu, Zadru i Dubrovniku.