17.07.2014 Aktivnosti SPH

Do 7. kolovoza 2014 rok je za sve obveznike 2. mirovinskog stupa opredijeliti se za jedan od novih potportfelja (A,B,C) prema stupnju rizičnosti, s time da je A kategorija najrizičnija te potencijalno nosi i najveći prinos. Svi koji se ne opredijele do navedenog datuma biti ce smiješteni u B kategoriju, koja je srednja po stupnju rizičnosti. Predbilježbe za jednu od kategorija 2. mirovinskog stupa se vrše u poslovnicama Fine do 7. kolovoza 2014. godine.

Svi članovi Sindikata pomoraca Hrvatske, ukoliko imaju potrebu za dodatnim pojašnjenjem, mogu se obratiti u bilo koji od naših ureda.