28.06.2013 Aktivnosti SPH

Danas je u Narodnim novinama objavljen tekst novog Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom koga je donio ministar Siniša Hajdaš Dončić na temelju odredbi Pomorskog zakonika.

Novi Pravilnik je usklađen s pravnim aktima EU (direktiva o uspostavi sustava nadzora plovidbe brodova i informacijskog sustava zajednice), a propisuju se pravila o izbjegavanju sudara na moru, signali i oznake, sustav javljanja pomorskih objekata i uvjeti sigurnosti pomorske plovidbe koje su dužni primjenjivati zapovjednik broda, članovi posade broda, osoba koja upravlja brodicom ili jahtom i članovi posade brodice ili jahte te zapovjednik hidroaviona na vodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH te način i uvjeti obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.(dp)