02.04.2015 Aktivnosti SPH

Jučer se u zgradi Uprave Jadrolinije sastala Radna skupina radi priprema pravnog okvira za nastavak pregovora NACIONALNI KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA HRVATSKE POMORCE NA PUTNIČKIM BRODOVIMA I TRAJEKTIMA. Radnu skupinu čine predstavnici sindikata, predstavnik Rapske plovidbe, vanjski suradnik Jadrolinije i predstavnik Mare Nostruma, hrvatske udruge brodara.

SPH je predložio da se umjesto radne skupine bez odgode nastavi sa započetim pregovorima za izmjene i dopune kolektivnog ugovora potpisanog 1998. Upitna je svrha rada ove radne skupine zbog bojazni da će poslodavci na taj način i dalje pokušati odugovlačiti nastavak pregovora započetih 2009. godine.

Dosadašnji pregovori zaustavljeni su 2013. godine, nakon što se poslodavci nisu međusobno mogli dogovoriti oko prijedloga sindikata koji se odnosi na radno vrijeme pomoraca. Nastavak pregovora zakazan je za 17.travnja 2015. godine.