24.10.2019 Aktivnosti SPH

Obavijest članovima Sindikata pomoraca Hrvatske u Jadroliniji o sastanku socijalnih partnera održanom u ministarstvu mora vezano za novi Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce u nacionalnoj plovidbi

Dana 22. listopada s početkom u 13.00 sati u ministarstvu mora održan je sastanak kojem su prisustvovali, pored ministra mora gosp. Olega Butković i predstavnici sindikata koji djeluju u Jadroliniji, Uprava društva Jadrolinije, predsjednik Nadzornog odbora Jadrolinije i  ravnateljica Agencije za obalni linijski promet, čija je tema trebala biti NKU.
Ministar je uvodno potvrdio potrebu potpisivanja NKU radi zaštite radnih mjesta hrvatskih pomoraca od moguće nelojalne konkurencije. Pritom je naglasio kako je potreban zajednički rad na očuvanju Jadrolinije, te kako je svjestan napora koje podnose posade odrađujući, ne samo sezone, već cjelogodišnji plovidbeni red kvalitetno i na visokoj razini s potporom djelatnika na kopnu, posebno šalterskih radnika.
Gosp. Bulić ispred NSPPBH, je ustvrdio da su plaće u Jadroliniji male, te da ih je potrebno odmah povećati, predloživši ostvarenje istoga kroz povećanje cijena putnih karata, želeći da to bude zajednički prijedlog sva tri sindikata. Pritom je još jednom pohvalio rad Uprave i naglasio je kako smo prije desetak godina tijekom sezone prebacili 2.500.000 putnika, dok smo prošlu sezonu prebacili brodovima 12.000.000 putnika. Smatra da bi, nakon  usuglašenih prvih 30 članaka NKU nakon 10 godina kolektivnog pregovaranja trebali nastaviti raditi na isti način (!!!) u nastavku izrade NKU.  Nastavno Gosp. Bulić je izjavio kako on neće potpisati NKU pod bilo koju cijenu, u kojem plaće za pomorce Jadrolinije nisu dovoljno visoke, pritom nije precizirao postotke potrebnog povećanja plaća pomoraca za koje bi on potpisano NKU.
Ministar je replicirao kako svakako mora doći do povećanja plaća pomoraca. No da mu nije poznato kako će se postići dogovor s Upravom, te s čime raspolažu u financijskom smislu, smatra da je potrebno prvenstveno iznaći mogućnosti uštede unutar društva.
Gosp. Srzentić ispred SSPJ, izjavio je da podržava prijedlog da SPH napravi šprancu NKU, te nakon prezentiranja iste će se zajednički i kompromisno dogovarati rješavanje problematičnih članaka. Naglasio je kako sindikat u kojem djeluje neće podržati, niti tražiti povećanje putnih karata, budući da je isključivo zadaća Uprave da pronađe način kako osigurati sredstva za povećanje plaća pomoraca u Jadroliniji. Također da je spreman za potrebe zaštite radnih mjesta pomoraca u Jadroliniji već sutra potpisati novi NKU.
Gosp. Mišić ispred SPH, upoznao je sve prisutne sa stavom SPH da ne podržavaju povećanje cijene putnih karata u svrhu povećanja plaća pomoraca u Jadroliniji. Pritom je naglasio značaj novog Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj, kojim su prihvaćeni prijedlozi SPH, čija svrha je da spriječi nelojalnu konkurenciju i socijalni damping te stoga  zaštiti radna mjesta hrvatskih pomoraca. Konačno zaključivši da je isti, pored Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, valjan pravni osnov koji će s novim NKU-om biti okvir po kojem će svi pomorci raditi u međuotočnoj i linijskoj kabotaži na našem dijelu Jadrana. Stoga je neophodno zaključivanje novog NKU na granskoj razini za nacionalnu plovidbu s prvenstvenim ciljem uspostavljanja radnih i socijalnih prava te zaštite radnih mjesta hrvatskih pomoraca, budući da su već zabilježeni slučajevi filipinskih pomoraca u hrvatskoj kabotaži te je situacija alarmantna, dok će se na kućnoj razini Jadrolinije moći sklapati dodatni kolektivni ugovor kojim će se utvrditi materijalna prava povrh onih utvrđenih NKU-om.
Gosp. Zec predsjednik Nadzornog odbora Jadrolinije, upoznao je prisutne s potrebom nabavke brodova i obnove flote, te da iznosi sredstava koja se dobivaju za nerentabilne linije nisu dostatna za sve potrebe. Smatra da u „zasjedi“ čekaju brodari iz država EU, kako bi dobili koncesije za profitabilne linije, što će im biti olakšano ako se ne potpiše novi NKU.
Gosp. Mucić je ispred SPH, upoznao sve s mogućnostima ušteda na remontima brodova, ustupajući dio radova koje skupo naplaćuju kooperanti brodogradilišta, članovima posade brodova.Nagrada bi, u odnosu na račune brodogradilišta, bila zanemariva, a poticala bi članove posade na rad. Za NKU je rekao kako se svaki NKU sastoji od općih i posebnih dodataka. Opći dodaci bi se odnosili na sve brodare. Smatra da se članovi posade brodova koji održavaju međunarodne linije ne smiju izuzeti iz izračuna plaća pomoraca, jer ti brodovi itekako odrađuju i domicilne linije tijekom sezone, također je upozorio na nedostatak kadrova, posebno sobarica (koje su na brodu npr. od veljače `19.).
 Gosp. Sopta predsjednik Uprave Jadrolinije, iznio je statističke podatke o učinjenom u posljednje dvije godine, pokušavajući ispraviti napravljene nepravde. Ističe pritom značaj obnove flote Jadrolinije. 
Ministar je zaključio da potrebno potpisati novi NKU do kraja kalendarske godine, što je gosp. Frković ispred Uprave Jadrolinije potvrdio, te da bi isti, uz Pravilnik o kabotaži, predstavljao zaštitu hrvatskih pomoraca i brodara u cjelini. 

Sindikat pomoraca Hrvatske