02.07.2012 Aktivnosti SPH

Koordinator podružnice SPH u Jadroliniji kapetan Mucić pripremio je novi dokument: Izvještaj o izboru za člana Nadzornog odbora Jadrolinije. 

 

Dokument obajvljujemo u cijelosti ovdje i u rubrici Dokumenti/Jadrolinija.

Izbor za člana NO Jadrolinije Rijeka