27.02.2019 Aktivnosti SPH

Upoznaj Sindikat i zaštiti svoja prava - naziv je današnjeg druženja radnika Jadrolinije i predstavnika Sindikata pomoraca Hrvatske.  Glavni tajnik SPH Neven Melvan i predstavnik SPH za odnose s Jadrolinijom, kapetan Dragomir Mucić upoznali su radnike s aktivnostima i djelokrugom rada Sindikata te ih pozvali da se uključe u sindikalni rad. Povjerenica SPH Marijana Baćac pozvala ih je da joj se obrate ako imaju bilo kakvih problema. Radnici Jadrolinije istaknuli su da žene u Jadroliniji manje vrijede, da se nakon porodiljnog dopusta nitko ne vrati na radno mjesto na kojem je bio prije porodiljnog te da se ljudi boje izboriti za svoja prava. Jedna od glavnih tema bio je i NKU koji još uvijek ne postoji.