20.03.2014 Aktivnosti SPH

Usklađujući kadrovske potrebe za sezonu 2014. Jadrolinija oglašava potrebu za prijemom pomoraca sljedećih zvanja:

 • Časnik plovidbene straže (II)  2 izvršitelja
 • Časnik plovidbene straže (III) 8 izvršitelja
 • Član plovidbene straže (kormilar) 6 izvršitelja
 • Mornar   31 izvršitelj
 • Vježbenik palube 4 izvršitelja
 • 2. Časnik stroja (I)   2 izvršitelja
 • Časnik pl. straže u stroju (II)  2 izvršitelja
 • Časnik pl. straže u stroju (III) 4 izvršitelja
 • Časnik pl. straže u stroju (motorista) 7 izvršitelja
 • Čistač stroja  2 izvršitelja
 • Vježbenik stroja  3 izvršitelja
 • Konobar  7 izvršitelja
 • Kuhar  5 izvršitelja
 • Sobarica  16 izvršiteljica
 • Servirka   1 izvršiteljica
 • Mladić sobe  15 izvršitelja
 • Mladić kuhinje  6 izvršitelja

 

Oglas je otvoren do 5.4.2014. godine. Sve informacije o uvjetima: na Zavodu za zapošljavanje i na web stranicama Jadrolinije (www.jadrolinija.hr) i na telefon 051/666181, 666 179. od 12.30 do 14.30 sati.

 

Iz Novog lista, 20.ožujka 2014.