01.06.2017 Aktivnosti SPH

Prava pomoraca koji ulaze u ratnu odnosno visokorizičnu zonu, pitanje vezano za ozljede, bolest i smrt u službi, pitanje postupka pregovaranja i mirenja u slučaju sporova, te pitanje plaća zagarantiranih na brodovima koji su u vlasništvu hrvatskih brodara, bile su teme o kojima su pregovarački odbori Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum i  Sindikata pomoraca Hrvatske raspravljali u drugoj rundi pregovora o izmjenama i dopunama NKU za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi. Na prvom sastanku koji je također održan u Zadru obje strane su iznijele svoje prijedloge, a ovo je bila prilika da se očituju i usuglase o pojedinim pitanjima. Dogovoreno je da se pregovori o izmjenama i dopunama NKU za hrvatske pomorce u međunarodnoj plovidbi nastave 20. lipnja, a očekuje se da će biti okončani do kraja ovog mjeseca.