24.01.2023 Aktivnosti SPH

Novu naredbu o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2023. godinu možete pročitati OVDJE