26.01.2018 Aktivnosti SPH

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture prihvatilo je prijedlog Sindikata pomoraca Hrvatske te je mjesečna osnovica za obračun doprinosa za 2018. godinu ostala jednaka, povećan je samo iznos osnovice za svojstva ukrcaja iz 8. kategorije Naredbe (vježbenici, mornar, čistač, i dr.). Povećanje za vježbenika je posljedica povećanja minimalne osnovica za plaćanje doprinosa u RH.

Ovo je veliki uspjeh jer se prethodnih godina osnovica redovito povećavala.

Nova Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2018. godinu objavljena je 24. siječnja u Narodnim novinama. Naredbu o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi ministarstvo donosi svake godine.

https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_01_8_201.html