25.04.2020 Aktivnosti SPH

 

 

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture je izdalo Uputu za provedbu odredbi Pomorskog zakonika u svrhu utvrđivanja „183 dana“ radi oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pomoraca, za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2.

Uputu možete pročitati ovdje.