14.08.2014 Aktivnosti SPH

4. dan Kongresa započeo je Zajedničkom konferencijom pomoraca i lučkih radnika, koja je ponovno protekla u znaku debatiranja, predstavljanja i izglasavanje inicijativa. Sve inicijative su prošle osim broja 15. – to je ujedno za nas najvažnija inicijativa , koja predlaže uključivanje sindikata koje daju radnu snagu u kolektivno pregovaranju uz sindikate iz država stvarnih vlasnika brodova.  Zaključeno je da će se ista ponovno revidirati naredne godine na ITF Fair Practice Committee te takva predložiti na usvajanje.

Predstavnici sindikata iz južnopacifičke regije organizirali su sastanak na temu Offshore sektora i radnika u istoj. Samo zajedno možemo raditi protiv mutlinacionalnih naftnih kompanija koje nazivaju čudovištima, a problem i neprijatelj je kako kažu svugdje isti, bez obzira na državu i situaciju. 

U procesu stvaranja zajedničke strukture u obliku Regionalne pomorske Federacije, koja će pregovarati s poslodavcima o produktivnosti i zaštiti radnika na radnom mjestu.

If you don’t push back and if you don’t fight back, you will be done! bio je moto ove žustre rasprave.

Sutrašnji, peti po redu dan započinjemo konferencijom Sekcije žena ITF-a, gdje će predstavnica Sekcije žena unutar SPH iznijeti problematiku radnopravnog statusa žena pomoraca u Hrvatskoj, te nastavljamo prezentacijom na Konferenciji za Sekciju mladih ITF-a.