21.08.2012 Aktivnosti SPH

International Transport Workers' Federation (ITF) i International Shipping Federation (ISF) zajednički su pozdravili vijest da ILO (Međunarodna organizacija rada) Maritime Labour Convention (MLC, 2006) stupa na snagu za godinu dana - u kolovozu 2013. godine nakon što je objavljeno da  je ispunjen i uvjet da ju ratificira 30 država članica ILO-a (zadnje su ratificirale Rusija i Filipini).

Konvencija je rezultat tripartinih pregovora, a ITF i ISF su bili pregovarači u ime poslodavaca i pomoraca za tekst nove konvencije s vladama.

MLC (Konvencija o radu pomoraca, 2006) stupa na snagu nakon gotovo deset godina pregovora, a vjeruje se da će ta konvencija izbrisati razlike među pomorcima bez obzira na nacionalnost ili zastavu broda.

MLC je prozvana "četvertim stupom" pomorske industrije, uz IMO SOLAS, MARPOL i STCW konvencije. Hrvatska je među prvima ratificirala ovu konvenciju